Šta je Easy DOCS?

Poslodavci su često preopterećeni administrativnim pitanjima koja trebaju riješiti pored svih redovnih poslovnih aktivnosti. Čak i jednostavni poslovi kakvo je pribavljanje dokumenata u javnom organu iziskuju mnogo vremena i strpljenja. Easy Docs Vam pomaže u ovim poslovima. Iskoristite dodatno vrijeme za  druženje sa porodicom, prijateljima ili bavljenje hobijima.

EasyDocs predstavlja inovativnu uslugu na području Bosne i Hercegovine, pružajući firmama usluge u cilju kontinuiranog poboljšanja poslovanja, pri tome smanjujući troškove pravnih usluga i do 90%. Uz EasyDocs Klijent može da se posveti svojim redovnim poslovnim aktivnostima, a sve administrativne poslove preuzima tim EasyDocs.

Šta mi tačno radimo?

Tim EasyDocs uz minimalnu mjesečnu naknadu preuzima na sebe sve administrativne poslove jedne firme, te uz punomoć Klijenta vrši predaju i podizanje svih vrsta podnesaka (zahtjevi,  predstavke, molbe, žalbe,…), te ovjeru podnesaka u ime Klijenta.

Prednosti poslovanja sa EasyDOCS

  • Smanjenje troškova poslovanja – Uz korištenje EasyDocs usluga Klijent štedi vrijeme, ljudske resurse i smanjuje troškove za zaposlenje dodatnog osoblja koje bi radilo na ovim poslovima. Uzevši u obzir visoke namete u vidu poreza na plate, uz EasyDocs Klijent taj novac može preusmjeriti u dalji razvoj kompanije. 
  • Fleksibilnost – uz EasyDocs smanjuje se opterećenost Klijenta i postojeći tim radnika je više fokusiran na svoje osnovne poslovne aktivnosti. 
  • Usluge networkinga – EasyDocs po potrebi Klijente može spojiti sa partnerskom advokatskom kancelarijom, marketing agencijom ili računovodstvenom agencijom, kako bi klijenti, a posebno firme u začetku imale sve usluge na jednom mjestu po posebnim cijenama.